Valokuvaajan ammattitutkinto (hyväksytty)

Suoritin valokuvaajan ammattitutkinnon Torniossa 2010 – 2012. Koulutus oli pääosin etäopiskelua ja lähiopetusjaksoja järjestettiin Torniossa kuukausittain. Kouluttajina toimivat Jaakko Heikkilä ja Arto Liiti, joiden johdolla valokuvaajan ammatin salat avautuivat paljon omatoimiopiskelua paremmin.

Näyttötutkintoihin valmisteltavat kuvasarjat sekä näyttötutkinnoissa suoritettavat simultaanitehtävät pakottivat ajattelemaan kuvaamista aivan eri tavalla, kuin normaalisti. Koulutuksesta sai hyvän pohjan valokuvaajan työhön.

Näyttötutkinnoissa kuvia kritisoivat työnantajan edustaja, työtekijäedustaja sekä opettajaedustaja, eivät kouluttajat. Heidän näkemyksensä poikkesi joissakin tilanteissa opettajien kritiikistä, mutta oli erittäin hyödyllistä.

Tässä galleriassa olevilla kuvilla ja kirjallisilla tehtävillä sain suoritettua valokuvaajan ammattitutkinnon hyväksytyksi. Koulutuksesta jäi myös muita kuvia yllin kyllin, joten niistä voisi tehdä jossain vaiheessa toisenkin gallerian.

Valokuvaajan ammattitutkinto koostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta. Nämä tutkinnon osat ovat studiossa työskentely, miljöössä työskentely, digitaalinen työnkulku sekä suunnittelu ja kaupalliset taidot.


 Valokuvaajan ammattitutkinnon perusteet on laadittu valokuvaajille, joilla on alan peruskoulutus ja useamman vuoden työkokemus. Ammatillisesta perustutkinnosta ammattitutkinnon vaatimukset eroavat ennen kaikkea siten, että arvioinnin kriteerit on määritelty vaativammalle tasolle.