Miljöössä työskentely

HuonoHuonoHuonoHuonoHuono
 

Miljöössä työskentely - VAT Portfolio (hyväksytty)

Ammattitaitovaatimukset:

  • Valokuvaaja hallitsee kuvauksen miljööolosuhteissa
  • Valokuvaaja osoittaa aloitekykyä ja rohkeutta kuvaustehtävää suorittaessaan
  • Valokuvaaja hallitsee työskentelyn erilaisissa valaistusolosuhteissa
  • Valokuvaaja hallitsee miljöötyöskentelyssä tarvittavan kaluston käytön
  • Valokuvaaja hallitsee ilmaisun keinot ja mahdollisuudet

 

Ennakkotehtävä 6: Kuvareportaasi, joka sisältää 5-8 kuvaa aiheesta. (hyväksytty)

Kuvareportaasi on kuvallista kerrontaa jostakin aiheesta. Reportaasia voidaan pitää perusvalokuvauksena ja sillä on kymmenien vuosien historia. Se on ”jalat maassa” olevaa valokuvausta, jossa kuvaaja kertoo kuvillaan tapahtuman, ilmiön tai tilan.

Raati tuntui tykkäävän tästä sarjasta erityisen paljon. Päähenkilö esiintyi vain kolmessa kuvassa, mutta se oli perusteltua.

YO-juhlat

Ennakkotehtävä 7: Miljöökuva, 3-5 kuvaa samasta miljööstä. (hyväksytty)

Tehtävän miljöö voi olla sisätila tai ulkotila. Yleensä sisätila on hyvä paikallistaa ulkokuvalla. Myös ihminen ja miljöö tai eläin ja miljöö soveltuvat hyvin tähän tehtävään. Käytännön työssä tällaisen aiheen haasteena on näyttää, missä miljöö sijaitsee ja samalla kuvata se visuaalisesti ja kiehtovasti. Myös yksityiskohdat kuuluvat osana miljööseen.

Auschwitz-Birkenau

Ennakkotehtävä 8: Henkilömuotokuva, 3-5 kuvaa samasta henkilöstä miljöössä valaisten. (hyväksytty)

Valokuvaajan yksi tavallisimmista toimeksiannoista on kuvata ihminen tämän arjessa, kotona tai työssä. Valokuvaajalla täytyy olla kyky saada kuviin jotakin kuvattavan persoonallisuutta, ympäristöä, harrastusta, yms.

Tämän sarjan läpimeno oli hilkulla, koska kaksi ensimmäistä kuvaa hylättiin. Läpimenoon vaadittiin kolme hyväksyttyä kuvaa.

Isä

Ennakkotehtävä 9: Maisemakuva, saman maiseman käsittely eri valo-olosuhteissa, 3-5 kuvaa. Kuvasarja tulee olla samasta maisemasta näkymä saa vaihtua. (hyväksytty)

Valokuva on valolla tehty kuva, pienimuotoinen valon tutkimus. Valon suunta, voimakkuus ja luonne tekevät siitä kuvan.

Iin Laitakari

Tehtävä 10 tutkintotilaisuudessa: Miljöökuva (hyväksytty)

Torniossa ja Haaparannalla ilmestyy kuntien yhteinen kaksikielinen tiedotuslehti TornioHaparanda Info.

Lehden artikkelissa esitellään Tornion ja Haaparannan rajalle rakennettu Victoriantori, joka on juuri vihitty käyttöön. Torista on tarkoitus muotoutua kahden kaupungin yhteinen ”olohuone”, jossa voi viihtyä kahdella kielellä. Aukiota ympäröi kauppakeskus, kaupunginlahti ja näkymät joelle ja Haaparannalle.

Kuvaa 3-5 kuvan sarja, aiheena Victoriantorin miljöö.

Palauta kuvat arviointiin tehtävänantopaikkaan viimeistään lauantaina klo 10. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 24 tuntia.

Victoriantorin miljöö

Jätä kommenttisi

Kommenttia

  • Ei kommentteja